Saturday, 19 September 2015

Calamari with potatoesPoslije godišnjeg odmora povratak u staru poznatu rutinu donio je i nove izazove. No, još uvijek pod dojmom godišnjeg odmora, na neki način, ovaj vikend odlučila sam dio morskih draži i mirisa unijeti u  svoj dom. Za ručak sam pripremila lignje sa krompirom. Iako na prvi pogled izgleda komplikovano za pripremu, vjerujte ni u najmanju ruku to nije. Lignje se veoma brzo i jednostavno pripreme. Dinstala sam ih zajedno sa bijelim lukom, crvenim lukom i persunom 15 minuta. Kao prilog dodala sam  kuhani krompir sa peršunom, cijeđeni limuna te začine. Vrlo jednostavno. Ako želite impresionirati i iznenaditi svoje najdraže ovo je odlično jelo. 
________________________ 


After holidays I was happy that I come back to my old familiar routine which has brought  me a new challenges. But still haunted on holiday, in some way, this weekend I decided to bring a part of sea charms and fragrance into my home. Also,  for  lunch I prepared calamari with potato. Although at first glance looks complicated to prepare, but believe me it is notSimmering them with garlic, red onion and parsley for 15 minutes. As a side dish I added cooked potatoes with parsley, squeezed lemon and spices. Very easy and fast to do. If you want to impress and surprise your loved ones this is a great dish. Enjoy your meal.

Sunday, 16 August 2015

Travel around: Nature visit, Bijambare, SarajevoIf you are a lover of nature and love to make excursions, picnics and organize hanging out with friends  in nature then Bijambare is perfect place for you like for me also. From extreme sunny days in summer  and hectic lives you can come for a few moments in a completely different world, filled your batteries and refresh your spirit in  nature, history and tradition.
Bijambare are located between the villages Nišići and Krivajevići in Ilijaška municipality, on the road Sarajevo-Olovo, separates the forest road about 2 km long, which  beautiful ambience conifer forests occur Bijambara. In addition to the Natural Park there are caves that make up the three speleological objects: Upper Bijambare Cave, The cave, which consists of four halls that are rich in extremely beautiful cave decorations. After the ornaments
which have been found in these caves make them the most beautiful caves in BiH.

The main cave has a length of 420 m with 4 large halls, with a diameter reaching up to 60 m, which are high and up to over 30 m. One of the hall takes your breath away with its size,
peace and mystery, its called "concert hall". In the cave you will see the beautiful cave formations such as stalactites, stalagmites, curtains, basins, columns, etc. The caves are surrounded by beautiful streams and small natural pond, which until mid-summer pulls and returns to the beginning of winter. Environment is a real natural idyll decorated with pine forests, special types of plants for nature lovers. I was surprised occasional with species types of plants, which I saw for the first time in my life, some of them you can see in the pictures below. Bijambare are located at an altitude of 950 m and are ideal for a visit during hot summer days. If you decide to visit the cave make sure you bring along warm clothing, no matter what time you visit the caves. The temperature in the caves is quite lower than the temperature outside in the summer, so are the ideal place to cool in the summer. Among the caves, you can enjoy the 400 meters tourist trail, there are cycling, educational part of everything around and forest trails, the mountain area is equipped with furniture for spending time outdoors, and playgrounds for children. For lovers of nature and children offered in addition to these many other beautiful attractive features such as small train ride, shopping of traditional folk handicrafts and mountain home with excellent catering services.
In the upper cave was found tools for working stone from that cave-man. It's probably can 
be found more of this tools. The skeletons of bears, deer and other animals have been found in some of the caves. There is great to see one interesting skelet of great bear, which was discovered in one of the caves. There are 4 types of bats, that they live in colonies ininside the cave. Park is very attractive for all those involved in caving, trekking, cycling, horseback riding, hiking, mountaineering, fishing, hunting, skiing, collecting herbs and more. By Bijambara you will come by the loop Vogosca near Sarajevo and turn right on the highway M-18 towards Tuzla from Nikšić plateau turn left. The sign for Bijambare is on the right side of the road some 23 kilometers away from the Vogošća loop. I hope you enjoy it as I am.

___________________            

Ukoliko ste zaljubljenik prirode i volite praviti izlete u prirodu, piknike i organizovati druženja uz društvene igre u prirodi onda su Bijambare idealno mjesto za vas, kao i za mene. Od prvelike topline u gradu i uzurbanog zivota  otputovala sam na nekoliko trenutaka  u jedan potpuno drugi svijet, napunila baterije i osvježila duh bogatom prirodom, historijom i tradicijom.
Bijambare se nalaze između sela  Nišići i Krivajevići, u Ilijaškoj opštini, na putu Sarajevo-Olovo, odvaja se šumski put dug oko 2 km, kojim se kroz prelijepi ambijent crnogorične šume dolazi do Bijambara. Pored prirodnog parka tu su  pecine koje čine i tri speološka objekta: Gornja Bijambarska pećina, Srednja Bijambarska pećina, koja se sastoji od četiri dvorane koje su bogate izrazito lijepim pećinskim ukrasima. Po ukrasima koji se nalaze u ovim pećinama čine ih najljepšim pećinama u BiH.

Glavna pećina je dužine 420 m  sa 4 velika hodnika, čiji prečnik doseže do 60 m, a koji su visoki i do preko 30 m. Jedan od hodnika, koji vam oduzima dah svojom veličinom, mirom i tajnovitošću naziva se „korcentna dvorana“. U pećini ćete vidjeti prekrasan pećinski nakit, kao što su stalaktiti, stalagmiti, draperije, bigrene kade, stubovi i slično. Pećine su okružene predivnim potočićima i malim prirodnim jezercem, koje se do sredine ljeta povuče te se ponovno pojavi s početkom zime. Okolina predstavlja pravu prirodnu idilu ukrašenu borovim šumama, posebnim vrstama bilja za ljubitelje prirode. Iznenadila sam se ponekim vrstama bijaka, koje sam vidjela po prvi put u životu, neke od njih možete pogledati dolje na slikama. Bijambare se nalaze na nadmorskoj visini od 950 m te su idealne za posjetu u toku vrelih ljetnih dana. Ukoliko se odlučite za posjetu pećina obavezno ponesite sa sobom topliju odjeću, bez obzira u koje doba posjećujete pećine. Temperatura u pećinama je dosta niža u odnosu na temperaturu vani u toku ljeta, tako da su i idealno mjesto da se razhladite u ljetnim danima. Pored pećina  možete uživati i u: 400 metara turističke staze, tu su i biciklistička, obrazovna i šumska staza, područje opremljeno planinskim mobilijarom za boravak u prirodi, te igrališta za djecu. Za zaljubljenike prirode i djecu nudi pored ovih još mnogo drugih prekrasnih atraktivnih  mogućnosti, kao što su vožnja vozićem, kupovina tradicionalnih i etno rukotvorina, kao i planinski dom uz odlične ugostiteljske usluge. 

U Gornjoj pećini pronađen je alat za obrađivanje kamena koji su ostatak  pećinskog čovjeka.  Vjerovatno  se još ovakvog alata može pronaći. Kosturi starih medvjeda, jelena i drugih životinja su također otkriveni u nekim od pećina. Zanimljiv je kostur pramedvjeda, koji je otkriven u jednoj od pećina.  Postoje 4 vrste šišmiša, koji čine kolonije u untrašnjsti pećina. Park je jako privlačan za sve one koji se bave speleologijom, šetnjom u prirodi, biciklizmom, jahanjem konja, planinarenjem, alpinizmom, pecanjem, lovom, skijanjem, prikupljanjem trava i gljiva i još mnogo toga. Do Bijambara ćete doći tako što ćete na petlji Vogošća kod Sarajeva skrenuti desno i na magistralni put M-18 prema Tuzli na relaciji Nikšićke visoravni skrenuti lijevo.  Znak za Bijambare nalazi se s desne strana puta daleko nekih 23 kilometara od Vogošćanske petlje.